Rapporten

Download rapporten

Hieronder vindt u rapporten van de afgelopen jaren

Trends in Export 2022

Trends In Export 2022

Download het volledige rapport

Al een aantal jaren constateren wij dat de geopolitiek terug is van nooit weggeweest. Dat we echter begin 2022 na het sluiten van het Trends in Export-onderzoek geconfronteerd worden met een oorlog aan de grenzen van de EU, geeft helaas op een wel heel macabere manier invulling aan dit adagium. Het stelt het wereldwijde toch al krakende en piepende wereldhandelssysteem (WTO) na de Trump-jaren verder op de proef en zal ook de spanningen met China naar verwachting geen goed doen. De consequenties zijn nog moeilijk geheel te overzien maar die zullen zonder twijfel groot zijn, zowel op de korte als middellange en lange termijn.

Samenvatting
Januari 2022 - Internationale handel en logistiek

Internationale handel & logistiek monitor Januari 2022

In vergelijking met een jaar geleden geven importeurs en exporteurs aan dat de omstandigheden voor de wereldhandel eerder verslechteren dan verbeteren. Bij een groot deel van de Nederlandse bedrijven gaat de omzetstijging in rook op door gestegen kosten voor grondstoffen en personeel.

November 2021 - Internationale handel en logistiek

Internationale handel & logistiek monitor November 2021

Vanaf het najaar 2020 tot nu zijn economieën weer op gang gekomen. Dit is positief, maar doordat de vraag sneller is gestegen dan de aanbodketens konden volgen, is het wereldhandelssysteem onder druk komen te staan. Uit de eerste monitor: Internationale Handel en Logistiek is gebleken dat helft van de ondernemers internationaal zakendoen moeilijker vindt dan een jaar geleden. Hoewel de omzet hoger uitvalt, is de winstontwikkeling vaak onveranderd of zelfs negatief.

Corona Export Monitor September 2021

Corona Export Monitor September 2021

Hoewel steeds minder exporterende bedrijven nog direct hinder ondervinden van de coronacrisis, zijn er voor ondernemers volop andere zorgen bijgekomen. De containercrisis en het gebrek aan grondstoffen en onderdelen, zoals halfgeleiders, zorgen voor behoorlijke verstoringen in de supply chain. Waar vorig jaar nog 2 op de 3 bedrijven aangaf negatieve effecten te zien van de pandemie, is dit in september gedaald naar 1 op de 3.

Corona Export Monitor Augustus 2021

Corona Export Monitor Augustus 2021

Hoewel het aandeel bedrijven dat momenteel negatieve impact ervaart van de coronacrisis niet statistisch significant verschilt van juli en juni, ligt het aandeel wel lager dan alle maanden en kwartalen daarvoor. Ook als we april, mei, juni zouden middelen tot Q2 2021, dan ligt het aandeel in augustus lager dan het gemiddelde over Q2 van 2021. Langzamerhand zie we de dalende trend steeds meer vorm krijgen.

Corona Export Monitor Juli 2021

Corona Export Monitor Juli 2021

De Nederlandse export trekt in juli weer een klein beetje verder aan. Maar nog steeds heeft 37% van de exporteurs last van naweeën van de coronapandemie en verstoringen in de supply chain. Bedrijven die een negatieve impact aangeven, komen op een gemiddelde omzetderving van 26% uit. Dit is in lijn met eerdere maanden en vrijwel gelijk aan de verwachting voor het hele jaar. Aan de andere kant blijft er met 18% een significant aantal bedrijven dat het beter doet dan vorig jaar. Deze bedrijven oogsten een omzetplus van 17% tot nog toe. Dit blijkt uit de maandelijkse Corona Export Monitor van juli.

Corona Export Monitor Juni 2021

Corona Export Monitor Juni 2021

Nederlandse exporteurs hebben het economische klimaat op wereldschaal in juni verder zien verbeteren. Voor het eerst kwam het percentage bedrijven dat zegt nog last te hebben van de naweeën van de coronacrisis iets onder de 40%. Dit is bijna een halvering ten opzichte van het tweede kwartaal 2020. Ook de verwachte negatieve impact voor de rest van dit jaar laat gelukkig een dalende trend zien. Gemiddeld verwachten deze bedrijven dit jaar ruim 20% minder winst te draaien. Bij bedrijven met een positieve impact zien we geen significante stijging of daling ten opzichte van eerdere maanden.

Corona Export Monitor Mei 2021

Corona Export Monitor Mei 2021

Ook in januari 2021 is de negatieve impact veruit het meest financieel van aard. Op de tweede plaats vinden we net
als in voorgaande perioden vraaguitval in dit verband. Alle resultaten verschillen niet noemenswaardig van voorgaande
kwartalen.

Corona Export Monitor April 2021

Corona Export Monitor April 2021

Net zoals in maart dit jaar is het aandeel van exporterende bedrijven dat aangeeft negatieve impact te ervaren door de coronapandemie, in april opnieuw kleiner geworden. Dit komt nu uit op 45%. Het aandeel van de bedrijven dat zegt te profiteren van de coronacrisis blijft vrijwel gelijk op 17%.

Corona Export Monitor Maart 2021

Corona Export Monitor Maart 2021

Het lijkt erop dat het optimisme van het bedrijfsleven over het begin van herstel van de export in 2021 stapje voor stapje toeneemt. Uit de Corona Monitor van maart blijkt voor het eerst sinds maart vorig jaar dat minder dan de helft van de exporterende bedrijven (47%) te maken heeft met negatieve impact door de coronapandemie. 19% van de bedrijven zegt juist te profiteren. Voor het hele jaar verwacht 43% een omzetdaling van gemiddeld 21%. Omgekeerd zien meer ondernemers dan tevoren (20%) juist positieve impact vanwege de coronacrisis voor het hele jaar.

Corona Export Monitor Februari 2021

Corona Export Monitor Feburari 2021

De verwachtingen van exporteurs blijven somber. 46% van de exporterende bedrijven verwacht gemiddeld 19% omzetdaling in 2021. Slechts 13% van de bedrijven denkt juist te profiteren van de coronacrisis. Deze bedrijven verwachten een omzetstijging van 12% ten opzichte van 2020. Steeds meer bedrijven (14%) denken dat de negatieve gevolgen zelfs tot in 2022 voelbaar blijven.

Trends in Export 2021

Trends In Export 2021

Download het volledige rapport

Terugkijkend op het afgelopen jaar is het misschien wonderlijk om te beweren dat de wereldhandel een relatief succesverhaal is gebleken. Het is daarom niet minder waar. Met een toename van een paar procent is die wereldhandel namelijk tegen alle verwachtingen in gegroeid.

Samenvatting
Corona Export Monitor Januari

Corona Export Monitor Januari 2021

Exporterende bedrijven zijn in januari minder positief geworden over de bedrijfs vooruitzichten voor 2021 dan de maanden ervoor. De verwachte gemiddelde omzetdaling voor 2021 bedraagt 26 procent bij bedrijven die negatieve impact ervaren van de coronacrisis. Dit was in het vierde kwartaal van 2020 nog 22 procent. Het aantal bedrijven dat profijt heeft van de crisis, is teruggevallen van 12 procent in het laatste kwartaal van 2020 naar 10 procent in januari 2021.

Corona Export Monitor December

Corona Export Monitor December 2020

Het aandeel bedrijven met negatieve impact van de coronacrisis is
stabiel vanaf Q3. Iets meer dan de helft van de bedrijven geeft aan
negatieve impact van de coronacrisis op de bedrijfsvoering te ervaren.

Corona Export Monitor November

Corona Export Monitor November 2020

De daling die we zien van Q2 naar Q3 van het aandeel bedrijven met
negatieve impact van de coronacrisis op de bedrijfsvoering heeft
niet doorgezet in Q4. November is gelijk aan oktober en aan Q3.

Corona Export Monitor Oktober

Corona Export Monitor Oktober 2020

De daling die we zien van Q2 naar Q3 van het aandeel bedrijven met negatieve impact van de coronacrisis op de bedrijfsvoering zet zich vooralsnog niet door in Q4. In oktober zitten we min of meer op het gemiddelde niveau van Q3.

Corona Export Monitor September

Corona Export Monitor September 2020

Volgend op een stapsgewijze verbetering in de afgelopen maanden na de eerste grote klap in april en mei, ziet het exporterend bedrijfsleven de situatie in september stagneren. 58 procent van de bedrijven ervaart negatieve impact op hun business.

Corona Export Monitor Augustus

Corona Export Monitor Augustus 2020

De Nederlandse export heeft zich in augustus niet verder hersteld ten opzichte van de maand daarvoor. Het percentage exporterende bedrijven dat zegt in hun bedrijfsvoering last te hebben van COVID-19 stagneert net boven de 50 procent. 

Corona Export Monitor Juli

Corona Export Monitor Juli 2020

De Nederlandse export laat in de maand juli iets minder slechte cijfers zien dan de maanden ervoor. Voor het eerst daalt het aantal exporterende bedrijven dat is geraakt door de coronacrisis van 63 naar 55 procent. De gemiddelde daling van de omzet zwakt ook iets af maar blijft natuurlijk fors met een omzetverlies van min 30 naar min 28 procent.

Corona Export Monitor Juni

Corona Export Monitor Juni 2020

Het exporterende bedrijfsleven laat in juni een heel licht herstel zien. Het omzetverlies over deze maand wordt geraamd op een min van 30 procent; in april en mei was dit respectievelijk min 39 en min 35 procent. Niet significant, maar wel waarneembaar is de daling in het percentage van bedrijven dat last zegt te hebben van de coronacrisis. Dat is gedaald van 67 procent in april en mei, naar 63 procent in juni.