Wat zijn de verwachtingen voor de Nederlandse Export in 2020
25 maart 2020 - Johan Cruijf ArenA

Flink deel Nederlandse exporteurs verwacht omzetdaling

Amsterdam, 27 maart 2019 - Hoewel 63 procent van de Nederlandse exporteurs het Verenigd Koninkrijk nog steeds beschouwt als belangrijke afzetmarkt rekenen bijna drie op de tien ondernemers erop dat hun omzet hier in 2019 zal dalen. Nu de brexit snel dichterbij komt, neemt het pessimisme onder Nederlandse exporteurs toe. Zo staat het Verenigd Koninkrijk dit jaar voor het eerst in de Top 10 van verwachte omzetdalers. Toch is dit voor bijna zeven op de tien bedrijven geen aanleiding om hun handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk te staken. Dit blijkt uit de 21ste editie van Trends in Export, het jaarlijkse onderzoek van Atradius en evofenedex naar trends, knelpunten en verwachtingen van de Nederlandse export.

Zo’n twee op de vijf bedrijven hebben een duidelijke voorkeur voor een handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk naar het voorbeeld van het Noorse model. Zo is Noorwegen geen lid van de EU, maar wel van de Europese Economische Ruimte (EER), net als IJsland en Liechtenstein. De EER valt onder de interne markt van de EU waar een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal geldt. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk nog steeds gebonden is aan Europese regelgeving op het gebied van werkgelegenheid, consumentenbescherming, milieu en mededinging. Daarnaast blijft ook het vrij verkeer van personen van kracht. Ruim een kwart van de ondernemers geeft de voorkeur aan een ‘zachte brexit’ en ziet het liefst dat het Verenigd Koninkrijk binnen de douane-unie blijft. Eén op tien bedrijven vindt een harde brexit de beste optie.

Brexit heeft veel invloed op valuta, weinig op productenaanbod
14 procent van de Nederlandse bedrijven die zakendoet in het Verenigd Koninkrijk blijft factureren in Britse ponden. Voor de helft van deze groep geldt dat zij het valutarisico niet afdekken. Andere bedrijven factureerden al in een andere munteenheid of zijn kort geleden gestopt met factureren in Britse ponden. Wel blijft een grote meerderheid (68 procent) leveren aan Britse bedrijven met hun huidige productenaanbod. Kleinere bedrijven met een omzet tot 2,5 miljoen euro zijn een uitzondering en zijn vaker van plan van afzetmarkt te veranderen. “De brexit heeft een groot effect op de waarde van het Britse pond. Vooral Britse bedrijven worden getroffen door zo’n waardedaling. Hoewel de meeste Nederlandse bedrijven in euro’s exporteren, zullen ook voor hen de gevolgen van de brexit voelbaar zijn. Zo hebben Nederlandse bloementelers er moeite mee om met volatiele wisselkoersen om te gaan”, vertelt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland. “Ook betekent een laag pond voor de Nederlandse bedrijven die in ponden factureren dat hun concurrentiepositie wordt uitgehold en zij te duur worden voor de Britse markt.” 

De uitgebreide uitkomsten van Trends in Export 2019 worden woensdag 3 april gepresenteerd. Ga voor meer informatie en aanmelden naar https://trendsinexport.nl/programma/ 

Over Trends in Export
Trends in Export 2019 gaat in op de vraag in hoeverre exporteurs de verwachtingen over 2018 hebben gerealiseerd en welke ontwikkelingen zij in 2019 verwachten. Van december 2018 tot en met de eerste helft van februari 2019 hebben bijna 300 ondernemingen de vragenlijst volledig ingevuld, een mooie dwarsdoorsnede van exporterend Nederland wat betreft branche en bedrijfsgrootte. Gemiddeld hebben de ondernemingen 129 personen in dienst, van wie 11 exportmedewerkers. Zij hebben gemiddeld ruim een kwart eeuw exportervaring en exporteren naar 24 landen. Het is de eenentwintigste keer dat Trends in Export door Atradius en evofenedex is uitgevoerd.

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen, incasso en informatiediensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld. 

Over evofenedex
evofenedex is dé vereniging voor bedrijven met een logistiek of internationaal belang. Via evofenedex nemen zij hindernissen in de logistiek en internationaal ondernemen weg en voegen zij kansen toe. Regionaal, nationaal en internationaal. Van een veiliger en efficiënter magazijn, slimmer vervoer, goede opslag van gevaarlijke stoffen tot meer export. Met ruim 15.000 leden is evofenedex een krachtig collectief van handelaren, producenten en exporteurs die samen werken aan 360 graden logistiek en internationaal ondernemen. 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com