Blog: Liquidität Smart Sichern

Persarchief

Trends in Export in de Pers

Op deze pagina vind je het archief van de persberichten. 

Nederlands exporteursvertrouwen doet stapje terug

dinsdag 06 oktober 2020

Amsterdam, 6 oktober 2020 - Gemiddeld 60 procent van de Nederlandse exporteurs geeft aan geraakt te zijn door de coronacrisis. Bij deze bedrijven is de omzet in het afgelopen halfjaar gemiddeld met bijna 28 procent gedaald. In april (-39 procent) en mei (-35 procent), toen Nederland en veel andere landen in lockdown zaten, was deze daling veel sterker. Over heel 2020 verwachten exporteurs een omzetdaling van 23 procent. Er zijn ook bedrijven die juist profiteren van de crisis. Zo is bij zo’n 10 procent de omzet in september met gemiddeld 15 procent gestegen. Dit is wel lager dan in de zomermaanden, toen sprake was van een gemiddelde omzetstijging van ruim 20 procent. Dit blijkt uit de Corona Monitor 2020 van Atradius en evofenedex waarin de impact van de coronacrisis op Nederlandse exporteurs tussen maart en september maandelijks in kaart is gebracht.

Lees hier het volledige artikel

Nederlands exporteursvertrouwen doet stapje terug

woensdag 03 april 2019

Amsterdam, 3 april 2019 - Het vertrouwen van Nederlandse exporteurs neemt voor het eerst sinds jaren af en krijgt een magere voldoende. Terwijl bedrijven vorig jaar hiervoor nog een 7,2 als rapportcijfer gaven, beoordelen ze dit nu met een 6,6. 

Lees hier het volledige artikel

Flink deel Nederlandse exporteurs verwacht omzetdaling

woensdag 27 maart 2019

Amsterdam, 27 maart 2019 - Hoewel 63 procent van de Nederlandse exporteurs het Verenigd Koninkrijk nog steeds beschouwt als belangrijke afzetmarkt rekenen bijna drie op de tien ondernemers erop dat hun omzet hier in 2019 zal dalen. Nu de brexit snel dichterbij komt, neemt het pessimisme onder Nederlandse exporteurs toe. 

Lees hier het volledige artikel

Protectionisme en geopolitiek obstakels exportgroei

vrijdag 13 april 2018

Amsterdam, 13 april 2018 - Gewicht Europa voor Nederlandse export blijft groot - buiten Europa grootste groeipotentieel in Mexico, China en VS - groot belang handelsakkoorden, met name met VK. 

Lees hier het volledige artikel

Vertrouwen exporteurs op hoogste niveau sinds crisis

dinsdag 10 april 2018

Vertrouwen Nederlandse exporteurs in laatste 10 jaar nog nooit zo groot - ruim 3 op 5 exporteurs verwachten omzetgroei - bedrijven willen vooral groei in Europa realiseren.

Lees hier het volledige artikel

Verwachte groei export 10 procent in 2017

dinsdag 04 april 2017

Nederlandse exporteurs hebben hun export in 2016 met 6 procent zien groeien en daarmee hun verwachting van 10 procent exportgroei voor 2016 niet waargemaakt. Voor het eerst groeit de internationale handel langzamer dan de wereldeconomie en dit heeft zijn weerslag op de export. Desondanks blijven Nederlandse exporteurs positief en verwachten zij een exportgroei van bijna 10 procent in 2017. Dit concluderen Atradius en evofenedex in hun jaarlijkse onderzoek Trends in Export.

Lees hier het volledige artikel.

Toenemend protectionisme belemmert export

maandag 03 april 2017

Maar liefst 57 procent van de Nederlandse exporteurs zegt dat het protectionisme in de afgelopen jaren is toegenomen. Bovendien verwacht ruim 80 procent dat het protectionisme ook in de komende jaren terrein blijft winnen. Om het hoofd te bieden aan protectionistische maatregelen zoals invoerheffingen en om de internationale handel te stimuleren, wil 81 procent dat de Europese Unie investeert in nieuwe handelsakkoorden. Dit zijn enkele conclusies uit Trends in Export 2017, het jaarlijkse onderzoek van Atradius en ondernemersorganisatie evofenedex.

Lees hier het volledige artikel

Exporteurs verwachten positieve impact tech innovaties

woensdag 29 maart 2017

Nederlandse exporteurs zijn positief over technologische innovaties zoals digitalisering, robotisering en 3D-printing. Een grote meerderheid verwacht dat deze ontwikkelingen een positieve impact hebben op hun business. Vooral ondernemers in de metaalsector denken in de komende jaren te profiteren van digitalisering en robotisering. Dit is een van de conclusies uit Trends in Export 2017, het jaarlijkse onderzoek van Atradius en ondernemersorganisatie evofenedex.

Lees hier het volledige artikel

'Double digit' exportgroei voor 2016

dinsdag 05 april 2016

Dit is een van de conclusies uit Trends in Export 2016, het jaarlijkse onderzoek van Atradius – de grootstekredietverzekeraar van Nederland – en ondernemersverenigingen EVO & Fenedex.

Exporteurs verwachten makkelijker zaken te doen

donderdag 31 maart 2016

Als er een associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne komt, verwachten veel Nederlandse ondernemers in deze regio gemakkelijker zaken te kunnen doen.

Nederlandse export in de lift

dinsdag 31 maart 2015

Nederlandse exporteurs zijn onverminderd positief over de toekomst. Zo verwachten zij in 2015 een exportgroei van 9 procent te realiseren.

Exporteurs steunen euro

dinsdag 20 mei 2014

Een goed functionerende interne markt en gezamenlijke munt zijn van groot belang voor de verdere groei van de export binnen en buiten Europa en daarmee ook voor de groei van de Nederlandse economie en

Vertrouwen Nederlandse exporteurs op hoogste niveau

donderdag 03 april 2014

Het vertrouwen van Nederlandse exporteurs in het wereldwijde economische klimaat bevindt zich op het hoogste niveau sinds zes jaar geleden de crisis uitbrak.