Wat zijn de verwachtingen voor de Nederlandse Export in 2020
25 maart 2020 - Johan Cruijf ArenA

Toenemend protectionisme belemmert export

  • Ruim 80 procent Nederlandse exporteurs verwacht dat protectionisme verder toeneemt
  • Negatieve effecten tastbaar voor één op drie exporteurs
  • 81 procent pleit voor meer handelsakkoorden

Amsterdam, 3 april 2017
Maar liefst 57 procent van de Nederlandse exporteurs zegt dat het protectionisme in de afgelopen jaren is toegenomen. Bovendien verwacht ruim 80 procent dat het protectionisme ook in de komende jaren terrein blijft winnen. Om het hoofd te bieden aan protectionistische maatregelen zoals invoerheffingen en om de internationale handel te stimuleren, wil 81 procent dat de Europese Unie investeert in nieuwe handelsakkoorden. Dit zijn enkele conclusies uit Trends in Export 2017, het jaarlijkse onderzoek van Atradius en ondernemersorganisatie evofenedex.

Atradius en evofenedex hebben ruim 5.800 exporteurs gevraagd naar hun verwachtingen voor 2017. Hierbij kwamen zij onder meer aan het woord over de gevolgen van protectionisme op hun business. Uit het onderzoek komt naar voren dat een duidelijke meerderheid van de exporteurs gevolgen ondervindt van het toegenomen protectionisme. Maar liefst 84 procent denkt dat het protectionisme wereldwijd ook in de komende jaren zal toenemen. Als belangrijkste oorzaken wijzen zij op de uitlatingen van de Amerikaanse president Trump en de nu officieel aangekondigde Brexit.

Verschillen tussen branches
Tussen de tien grootste branches zijn verschillen zichtbaar. Zo ervaren vooral ondernemers gericht op de export van consumentenartikelen (77 procent) en de landbouw, tuinbouw en visserij (73 procent) meer protectionisme. Dit geldt voor 60 procent van de bedrijven die bouwproducten en transportmiddelen exporteren. 

Exporteurs voorstander van meer handelsakkoorden
Exporteurs worden vooral belemmerd door wetgeving, bureaucratie, handelsbeperkingen en invoerheffingen. Zaken die veelal kunnen worden weggenomen door handelsakkoorden tussen landen. Ruim 8 op de 10 exporteurs willen dan ook dat de Europese Unie investeert in nieuwe handelsakkoorden. Ook beschouwen ondernemers het versterken van handelsrelaties tussen handelsblokken en landen als een positief effect. Een meerderheid van de exporteurs is positief over CETA, het handelsverdrag dat de Europese Unie met Canada heeft gesloten.

Presentatie onderzoek
De uitgebreide uitkomsten van Trends in Export 2017 worden dinsdag 4 april gepresenteerd. Uit het onderzoek komen de exporttrends voor komend jaar naar voren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de concurrentiepositie van Nederland op de internationale markt.