Trends in Export 2016

Trends in Export 2016
maandag 07 november 2016

Het eerste wat opvalt in de uitkomsten van ons gezamenlijke onderzoek Trends in Export 2016 is de groei van de export naar ons eigen zo geplaagde Europa

Structurele veranderingen in de wereldhandel

In veel opzichten lijkt 2015, terugkijkend, een jaar van breuklijnen met het daaraan voorafgaande decennium. De BRIC-landen zijn niet meer, het aandeel van onze export naar Europa versus de opkomende economieën groeit weer en we moeten constateren dat het aantal conflicthaarden rondom de Europese grenzen zich opstapelt.

Reden genoeg, zou je denken, om de goede stemming onder exporteurs aan te tasten. Niets is echter minder waar. Was in 2015 nog de verwachting dat de exportgroei uit zou komen op 9%, dit is overigens spot on gehaald, voor 2016 is de verwachting zelfs een ‘double digit’ groeipad met een licht stijgende stemmingsbarometer!

Geografisch, als het gaat om de ontwikkeling van bestaande exportmarkten en ook de continue zoektocht naar nieuwe bestemmingen, zijn er  eveneens duidelijke veranderingen te constateren. Brazilië lijkt steeds verder weg te zakken in het moeras en ook Rusland heeft zwaar te lijden onder
sancties en de algemene recessie plus lage olieprijs. India daarentegen neemt weliswaar de koppositie over van China als het gaat om het groeipercentage van het bbp, maar niet als het gaat om de top exportbestemmingen. China staat daar voor het eerst in de top 5 van belangrijkste exportbestemmingen buiten de EU, terwijl de VS bezig zijn aan een verdere enorme comeback die ook al vorig jaar door ons werd gesignaleerd! Als belangrijke (nieuwe) groeimarkten voor 2016 staan nu ook Duitsland en Iran hoog op het lijstje.

Met het lopende voorzitterschap van Nederland van de EU konden een paar vragen hierover niet uitblijven. Zo krijgt de interne markt een ruime voldoende, maar is er nog veel winst te boeken. Zeker op het gebied van regelgeving, tenslotte een van de speerpunten van de nieuwe commissie en onze eigen eurocommissaris Frans Timmermans, is er nog een wereld te winnen. Meer ‘institutionele’ onderwerpen als de European Payment Directive, het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne en ook TTIP als het over vrijhandel en verdragen gaat, blijken geen hoge attentiewaarde te hebben en zelfs een mogelijke reële dreiging van een Brexit laat de meeste exporteurs relatief koud.

In onze volatiele wereld prijzen wij ons gelukkig met inmiddels een bescheiden groei in de meeste Europese exportmarkten, maar lijkt het herstel kwetsbaarder dan een jaar geleden gedacht. De Nederlandse export zal, zeker nu ook het valuta- en grondstoffeneffect wat uit de cijfers zal verdwijnen, meer dan ooit haar innovatieve vermogen moeten uitbaten om de geprognosticeerde groei van 10% te gaan halen. Gelukkig heeft de exportsector wat dat betreft een uitstekend trackrecord over het afgelopen decennium opgebouwd en zijn wij vol vertrouwen dat ook in 2016, mede dankzij nieuwe exportmarkten, de groei gerealiseerd gaan worden.

Atradius en EVO-Fenedex staan klaar om u daarbij verder te ondersteunen. Wij spreken de wens uit dat u met dit rapport in de hand verder aan uw eigen succesvolle export kunt bouwen.

Gerelateerde documenten