Trends in Export 2018

Trends in Export 2018
dinsdag 10 april 2018

Nu 10 jaar na de crisis en 20 jaar na ons eerste onderzoek presenteren wij u met trots de twintigste editie van het rapport Trends in Export.

Globalisering op zijn retour?

Nu 10 jaar na de crisis en 20 jaar na ons eerste onderzoek presenteren wij u met trots de twintigste editie van het rapport Trends in Export. De wereldeconomie is sterk veranderd in de laatste decennia. Denkt u maar aan de fenomenale opkomst en groei van China en de groei van de Europese Unie zelf. Binnen diezelfde wereldeconomie zijn de diverse markten ook zeer sterk met elkaar verweven geraakt, met alle consequenties van dien. In 2018 overheerst gelukkig het optimisme over de groei voor de korte en middellange termijn. Nederland exportland is gewend aan exportgroei; exporteurs zijn de laatste 10 jaar zelfs nog niet zo vol vertrouwen geweest als nu.

Toch weten wij ook dat lang niet alles rozengeur en maneschijn is. Onze geglobaliseerde wereld is en blijft kwetsbaar voor schokken. Politiek en economisch lijkt er helaas de afgelopen jaren een klimaat te ontstaan waarbij vrijhandel als welvaartsmotor niet meer vanzelfsprekend is. Al geven vrijwel alle exporteurs het belang van handelsverdragen in het rapport aan, onderwerpen als Brexit, de moeizame ratificatie van het laatste verdrag met Canada en uiterst actueel de protectionistische maatregelen van de hoogste functionaris in het Witte Huis zijn exemplarisch voor het ongemak over dit onderwerp. Autocratische regimes in Rusland en Turkije en een zeer onrustige zuidflank met Noord-Afrika bepalen regelmatig het nieuws. Kortom kansen en bedreigingen genoeg.

De kansen liggen als vanouds dichtbij. Europa is favoriet bij exporteurs en groeit zelfs als aandeel in de totale exportomzet. Wel wisselen sommige landen stuivertje als het gaat om groei en aantrekkelijkheid. Zo zakt Italië als belangrijk land opnieuw in de ranking en ook het Verenigd Koninkrijk staat er vanzelfsprekend minder goed op. De grote landen China, Verenigde Staten en India zijn daarentegen allemaal vertegenwoordigd als het gaat om verwachte groei in 2018.

Niet verrassend is dat bedrijven vooral ook kansen zien in de voortgaande digitalisering van hun business. E-facturatie wordt al door een grote meerderheid gebruikt, en dan vooral in euro’s, en neemt verder toe, waarbij wordt aangegeven dat Nederland hierin voorop loopt.

Zo zien wij continu een beeld van enerzijds groei en kansen in het hier en nu van 2018 en tegelijkertijd de nodige onzekerheden als het gaat om de middellange termijn vooral gedreven vanuit geopolitieke overwegingen. Nieuwe technologie bekijkt men eerder door de bril van kansen.

Als we bedenken dat in deze nieuwe eeuw de exportsector de afgelopen 20 jaar en zelfs in de jaren van de crisis (2009 uitgezonderd) vrijwel altijd gezonde groei heeft laten zien, dan hopen wij dat we met dit onderzoek opnieuw een bijdrage hebben kunnen leveren om dat grote optimisme in de bedrijven verder te ondersteunen. Zowel Atradius als evofenedex zijn er trots op daar ieder met zijn eigen expertise een steentje aan te hebben bijgedragen!

Bart Jan Koopman
Directeur evofenedex

Tom Kaars Sijpesteijn
Directeur Atradius Nederland

Belangrijkste resultaten - Trends in Export 2018

Hebben exporteurs de positieve verwachtingen over 2017 kunnen waarmaken en wat voorspellen ze voor de export in 2018? Op welke nieuwe markten ligt de focus dit jaar? Het jaarlijkse onderzoek Trends in Export geeft hierop de antwoorden. Dit jaar vieren we het 20-jarig jubileum en blikken daarom nog eens terug, maar vooral ook vooruit.

Hogere exportgroei in 2017 (+8%)
Exporteurs hebben hun export in 2016 met 6% zien groeien. Hiermee is de verwachting van 10% exportgroei die zij vorig jaar uitspraken niet waargemaakt. Hoewel nog altijd een mooie stijging, is dit wel het laagste groeicijfer sinds 2009.

Verwachting voor 2018 blijft positief (+9%)
Net als vorig jaar verwachten de exporteurs voor het komend jaar een exportgroei van gemiddeld 9%.

Exporteursvertrouwen hoogst in 10 jaar (7,2)
Het vertrouwen dat exporteurs hebben in het economische klimaat komt dit jaar uit op een 7,2. Vorig jaar was dat nog een 6,9. Het exporteursvertrouwen is dit jaar het hoogst en voor het eerst boven de 7 sinds de crisis van 2009.

Gerelateerde documenten