Webinar

Webinar, Podcast & Rapport over de impact van het coronavirus op de export

Op woensdag 25 maart 2020 heeft het Trends in Export webinar plaatsgevonden. In dit webinar werden door Tom Kaars Sijpesteijn van Atradius en Bart Jan Koopman van evofenedex de resultaten van het jaarlijkse gelijknamige onderzoek besproken. Naast het jaarlijkse Trends in Export onderzoek is er aanvullend onderzoek gedaan naar de impact van het coronavirus op internationaal ondernemen.

Benieuwd naar het webinar? Kijk hier het gehele webinar terug https://bit.ly/3bx2jDJ

Liever luisteren? Beluister hier de podcast https://bit.ly/2WMDyzE

Wil je het volledige “Trends in Export 2020” rapport lezen? https://bit.ly/2WK5lk0


 

Veelgestelde vragen tijdens het webinar

Tijdens het webinar kon u vragen stellen waarvan sommige live in de uitzending zijn beantwoord. Voor de volledigheid hebben wij alle vragen beantwoord en voor u op een rijtje gezet.
 

 • Welke scenario's verwacht Atradius ten aanzien van de impact van Covid-19? Een korte recessie of eerder het begin van een langdurige recessie?

Het aanvullende Corona onderzoek liet zien dat er een omzetdaling verwacht wordt van ongeveer 10%. Of we in een recessie komen is nu nog lastig te zeggen omdat dit afhankelijk is van vele factoren.
 

 • Er zijn in NL enorm veel organisaties die exportondersteuning bieden. Hoe kunnen deze organisaties in de huidige tijd met optimaal samenwerken?

Waar mogelijk binnen de wettelijke grenzen wordt contact gezocht om elkaar goed kunnen aanvullen. Ondernemers zijn inderdaad niet gebaat bij veel dubbelingen in dienstverlening en informatievoorziening. En dat lukt aardig.
 

 • Kredietwaardigheid nu: wat is dit zometeen nog waard? Wat doen de kredietverzekeraars om toch dekking te verstrekken op bedrijven waar de vraag heel sterk terugvalt of geheel stil valt?

De wereld om ons heen is in korte tijd erg veranderd door Covid-19. Zoals het aanvullend onderzoek heeft laten zien verwachten bedrijven een negatief effect op hun omzet. Atradius is voortdurend bezig met het reviewen van de portefeuille en zullen dit blijven doen. Dit dynamische risicomanagement stelt ons in staat om acties te ondernemen met betrekking tot de kredietwaardigheid van individuele afnemers/kopers en met betrekking tot de vooruitzichten van sectoren. De lengte, de ernst en de impact van deze crisis in verschillende landen, sectoren en segmenten vereist dat wij onze exposure voortdurend evalueren en beheren op een manier die onze klanten ondersteunt en die ons ook in staat stelt om ze te blijven ondersteunen.
 

 • Is het verstandig en mogelijk voor bedrijven die nog niet verzekerd zijn voor het risico van wanbetaling om dit alsnog te doen?

Vele bedrijven zijn verzekerd voor het risico van non betaling door een kredietverzekering. Iedere klant heeft haar eigen wensen en ieder risico is anders. Neem contact op met Atradius zodat wij uw risico's met u kunnen doorspreken en een mogelijke oplossing kunnen bepalen.
 

 • Hoe waarderen exporteurs de rol van ambassades? Wordt er iets gezegd over het veranderende speelveld van ambassades, RVO, NLinBusiness, commerciële dienstverleners en Kamers van Koophandel?

Graag verwijzen wij voor het antwoord naar dit onderzoek
 

 • Welke branches worden momenteel het hardst geraakt door Covid-19?

De reisbranche, transport, horeca, agri en oliegerelateerde branches worden het hardst geraakt en hebben een enorme terugval in omzet. ​
 

 • In welke landen liggen kansen voor exporteurs in 2020?

Afgaande op het onderzoek liggen de kansen in de VS en Mexico, maar vooral ook in Europa. Echter heeft Covid-19 het onderzoek in dat opzicht wat achterhaald. Bedrijven dienen nieuwe afwegingen te maken.
 

 • Welke sectoren voor Nederlandse export kunnen het meeste van deze crisis een kans maken?

Dit zijn bedrijven in de gezondheidszorg, voeding, Repro en ICT dienstverlening.
 

 • Is de situatie met betrekking tot embargo voor Rusland mede verantwoordelijk voor minder groei?

Sancties dragen eigenlijk nooit positief bij aan groei, het hindert handel en het zal er in deze situatie ook zeker mee te maken hebben.
 

 • Is er een intensievere internationale (Europese) samenwerking te verwachten met China ten koste van de VS?

Een sterk EU is nodig om ook op termijn een sterk handelsblok te zijn tussen China en de VS. Dit is van groot belang voor handelsland Nederland.
 

 • Zijn er significante verschillen tussen betalingsvoorwaarden die Chinese leveranciers hanteren ten opzichte van het Westen?

Binnen de mondiale handel is China een speler zoals ook vele andere landen dat zijn. Afspraken worden doorgaans op contractbasis gemaakt tussen bedrijven. Kortom hierin zitten vele variaties.
 

 • Is de negatieve impact van handelsoorlog VS-China "gestabiliseerd" of is het nog steeds negatieve spiraal. En is de negatieve impact van sancties tegen de EU "gestabiliseerd" of is het nog steeds in negatieve spiraal?

Wij zien enige stabilisatie vanwege het Corona virus. We zien enige toenadering tussen China en de VS, maar nog niet tussen Rusland en de EU.
 

 • Wordt het belang van een opkomend continent zoals Afrika niet onderschat voor de middellange termijn?

Nee, zeker niet. Recent verscheen een Afrika strategie van de overheid en van VNO.
 

 • Zijn er wel voldoende containers beschikbaar om op dit moment alles te vervoeren wat verkocht is?

Momenteel niet, al komt het wel weer langzaam op gang. Containers zijn vaak niet op de juiste plekken en er is vooral een groot tekort aan containers voor gekoeld transport.
 

 • Wordt er verwacht dat Covid-19 een grote impact gaat hebben op transportkosten? Met name zeevracht?

Ja, dat zien we eigenlijk ook al gebeuren. Hetzelfde geldt voor luchtvracht.
 

 • Wat kunnen overheden doen om export weer aan te jagen in Q3-Q4 en/of later?

Overheden doen momenteel veel, ze pompen veel geld in de economie en komen ook met fiscale maatregelen en het verruimen de garantstellingen voor kredieten etc. Belangrijk zal worden dat de vraag weer wordt aangejaagd.
 

 • Betekent Covid-19 ook een omslag in de duurzaamheidsgedachte (CO2 uitstoot)?

Ingesleten patronen veranderen niet snel, maar er zal ongetwijfeld wel een trend zichtbaar worden om productie dichter bij huis te halen. Dit zal een positieve uitwerking hebben op het klimaat, maar is zeker niet het volledige antwoord op de problematiek of een oplossing voor sourcing.
 

 • Van wat voor producten zouden wij voortaan (post-Covid-19) een strategische voorraad moeten aanhouden?

Dat is voor iedere sector verschillend en laat zich in algemene zin lastig beantwoorden.