Trends in Export 2013

Trends in Export 2013
vrijdag 01 november 2013

E-export... Hoe ver is exporterend Nederland

E-export... Hoe ver is exporterend Nederland

Verwachtingen exportgroei 2012 waargemaakt

Exporteurs geven aan dat de export in 2012 met 7% is gegroeid. Dat is volledig in lijn met de verwachting die zij vorig jaar uitspraken in dit onderzoek. Het CBS laat met 5% een iets lager groeipercentage zien.

Verwachtingen 2013 positief

Voor 2013 zijn Nederlandse exporteurs met een gemiddelde groeiverwachting van 9% positiever dan het voorgaande jaar. De export fungeert daarmee wederom als trekker van de Nederlandse economie.
Vertrouwen stijgt licht

Voor 2013 rapporteren exporteurs nog geen groot herstel van vertrouwen in het wereldwijde economische klimaat. Het gemiddelde exporteursvertrouwen voor 2013 komt uit op 6,2 op een schaal van 1 tot 10. Dit is een minimale verbetering ten opzichte van de 6,0 van 2012.
Sector voeding, drank en tabak scoort goed

In 2012 heeft de sector voeding, drank en tabak een exportgroei van 12% gerealiseerd. Dit is beduidend hoger dan de 8% die voor 2012 werd voorspeld. Voor 2013 verwacht deze sector zelfs een exportgroei van 15%. Opvallend is dat de respondenten werkzaam in de sector consumentenartikelen in 2012 een groei hebben waargemaakt van 17% na een slecht 2011 waarin de export zelfs daalde met 2%. Ook voor 2013 zijn zij zeer positief met een groeipercentage met dubbele cijfers van 14%.

  • Krimp in PIGS-landen duurt voort
  • BR(I)C-landen voor exporteurs grootste groeimarkten buiten de EU
  • Nieuwe markten liggen voornamelijk buiten Europa
  • Exporteurs scherper op betalingscondities

Helft exporteurs heeft online strategie; ontwikkelen van apps blijft nog achter

De helft van de respondenten (51%) geeft aan een online strategie te hebben, 40% heeft dit nog niet. Gemiddeld zijn de websites van de respondenten in drie talen op te vragen. Engels wordt het meest genoemd door de respondenten (93%), gevolgd door Nederlands (79%), Duits (52%), Frans (33%) en Spaans (20%). Bij een derde van de respondenten is de website geschikt voor mobiele toepassingen, 21% is nog bezig met de ontwikkeling hiervan. Het grootste deel van de respondenten (46%) geeft aan dat hun website nog niet geschikt is voor mobiele toepassingen. Apps worden nog zeer weinig ingezet onder de respondenten. Slechts 10% heeft een app laten ontwikkelen. De meeste respondenten (64%) geven aan dat hun product of dienst zich niet leent voor de ontwikkeling van een app.
Slechts een op de vijf exporteurs verkoopt via het web

Bij 35% van de respondenten speelt e-commerce nog geen enkele rol in de exportactiviteiten. Van de respondenten geeft 56% aan dat hun website alleen ingericht is voor marketingdoeleinden. Bij 13% van de respondenten kunnen buitenlandse klanten en partners online orders plaatsen en een nog kleiner percentage (8%) heeft internationale verkoop via een webshop. Dat hun product niet geschikt zou zijn voor e-commerce vormt voor de meeste bedrijven (38%) een belemmering. Het missen van persoonlijk contact (29%), het hanteren van een verschillend prijsbeleid per land (19%) en het feit dat partners in het buitenland er niet klaar voor zijn (18%) worden daarna als voornaamste knelpunten genoemd.

Gebruik social media nog relatief gering

Het gebruik van social media onder exporteurs is nog relatief gering. Ruim een derde van de respondenten maakt nog geen gebruik van social media en 31% gebruikt social media alleen in Nederland. Slechts 23% van de respondenten geeft aan een social media beleid te hebben. LinkedIn is veruit het populairst, 82% geeft aan actief te zijn op deze site, gevolgd door Facebook (73%) en Twitter (67%). De meeste respondenten gebruiken social media om nieuws te communiceren (75%). Het versterken van de relatie met klanten en partners neemt een tweede plek in met 52%, gevolgd door de promotie van acties (37%).

Gerelateerde documenten